Aslak Talleivsson Tveit + Birgit Johannesdotter Bergdal

Born  ‎(Ingen registerte born)‎

Foreldre: Besteforeldre
Aslak Talleivsson Tveit ‎(I16129)‎
Fødd 1853 34 35 Syftestad, Kviteseid-Sundbygdi, Kviteseid, Telemark, Norge
Talleiv Aslaksson Heggtveit ‎(I16112)‎
Fødd 28. mars 1818 30 37 Utbøen, Roeid, Tveitgrendi, Kviteseid, Telemark, Norge
Død 1870 ‏(Alder 51)‏ Heimdal, Tveit, Tveitgrendi, Kviteseid, Telemark, Norge
F8083
Birgit Talleivsdotter Tjønnstaul ‎(I17685)‎
Fødd 1818 37 37 Brekke, Morgedal, Kviteseid, Telemark, Norge
Død 1900 ‏(Alder 82)‏ USA

Birgit Johannesdotter Bergdal ‎(I14392)‎
Fødd 9. oktober 1861 24 27 Aaskleiv, Dalen, Dalane, Kviteseid, Telemark, Norge
Død 1903 ‏(Alder 41)‏ USA
Johannes Torvildsson Bergdal ‎(I14390)‎
Fødd 19. november 1836 38 35 Støyle, Moen, Dalane, Kviteseid, Telemark, Norge
Død 4. februar 1878 ‏(Alder 41)‏ USA
F518
Margrete Talleivsdotter Aasmundtveit ‎(I827)‎
Fødd 24. april 1834 22 23 Syftestad, Kviteseid-Sundbygdi, Kviteseid, Telemark, Norge
Død 1921 ‏(Alder 86)‏ USA


Familie-opplysningar   (F7402)
Ekteskap 1881 USA

Tal barn 10 ‏(John, Martin, Mabel og 7 andre)‏
Sist endra 17. november 2019 - 10:31:49 - Av: ERLING

Kjelde
Kviteseid bygdesoge I - Ættesoge
Publikasjon: Eigi forlag, Kviteseid kommune, 1956
Kviteseid bygdesoge I - ÆttesogeKviteseid bygdesoge I - ÆttesogeNote: 700 sider
Vis detaljar Note: FYRIORD

Dei rekna helst ætti si attende til eit manns- eller kvinnenamn, dei gamle. Det kunne vera eit namn som hadde flutt med i tradisjonen ned etter tidene og som dei ofte lite eller ikkje visste om. Eller namn på nokon som hadde merkt seg ut, som det var noko med i ætt, rikdom, styrke, karstak eller klokskap. Det er velkjende ting. Dei gamle ville au gjerne vita kvar dei var komne frå, om dei var av godt folk eller ikkje. Rikdom talde mykje, klokskap og vit kom ikkje alltid fyrst. Rikdom låg i jord og gardar her i bygdene og ættenamnet feste seg til garden der mannen budde og samla rikdom. Denne trongen til rikdom var ikkje alltid til styrke for ætti dersom det skorta på vit og kultur. Det var nok mangt som ramla i røys av den grunn.

Når mannsling i ei gamal ætt skifte bustad, blei ætti knytt til det nye gardsnamnet i skrift og tale og slik hev skikken for det meste halde seg til nå. Dette laga mange vanskar når ein skulle kartleggja ei ætt som greina seg ned gjenom tvo- tri hundreår.

Ein annan vanske var ættenamni. Ei ætt med store greinir kom inn på fleire gardar, flutte eller kom på rek i husmannsplassar. Eg valde å gjeva ætti eit namn, helst eit gardsnamn. Men der upphavet kunne vera uvisst eller ikkje blei knytt til gardsnamn, har eg bruka namnet åt den fyrste kjende i ætti til ættenamn.

Ættine her er uppsette i listeform. Etter eg hadde sett på ymse system og ættbøker der systemi var bruka, var eg noko rådvill. Ei ættbok for folk som brukar riva og stoppenåli, øks og spade meir enn pennen, må ikkje ha mange tal og bokstavar i systemet. Ei ættbok burde ogso vera brukleg i folkeskulen som ei handbok i heimstadlære, der borni fekk noko greie på fedrane sine og gardar og plassar dei hadde butt på. Likeins makeskifte millom ættene.

Ættetavlur i listeform kunne førast so mangleis, men helst er desse måtane nytta:
Innrykningsmåten, ætti førd generasjonsvis, den tabellariske formi. ‏(Sjå Cato Krag Ronne: Ættegransking)‏. Den formi eg hev nytta, kan vel seiast vera ei blanding av desse tri forenkla.

Fyrste ættled: I. Faren. Borni, førde på ætt og løypenr. t. d. 1-5.
Andre ættledd: II. Eldste sonen hans, borni førde på ætt og løypenr. 6-12. Døttane bli førde ivi til ætti av ektemaken.
....

Var ektemaken innflutt og framand i heradet, er ætti etter han sera ut som eigi ætt.

Var det fleire søner i syskinlaget, var det tvo måtar å velja millom:
  a. Vassrett ‏(parallell)‏føring som i systemet med ætti førd generasjonsvis.
      Fyrst eldste sonen med ektemake og born, deretter nesteldste, tredje o.s.v. alle med same romertal og borni på løypenr.
  b. Loddrettføring. Denne er nytta der ætti er stor med mange l.nr.
      Eldste son bli sera ut med si ættgrein, den nesteldste, tredje, o.s.v.
      I store ætter er det lettare for folk å kjenne seg att og få ivisyn på denne måten.

Vis detaljar Note: Kommentar frå Bygdesogenemnda

Så langt hadde Torjus Loupedalen komi i eit kladdeutkast til fyriord.

Ættesoga slik som ho her vert gjevi ut, er fullt og heilt utarbeidd og skrivi av Torjus Loupedalen. Han fekk diverre ikkje tid til siste finpussen av manuskriptet sitt. Det vil difor truleg finnast ting serleg frå nyare tid, som han hadde komi til å retta om han hadde vori liv lage. For oss i Bygdesogenemnda var det rådlaust å leita etter mogelege småfeil. Det er i djup takksemd til Torjus Loupedalen for det store og dugande arbeid han har lagt ned for Bygdesoga at vi noe sender Ættesoga han skreiv, ut til bygdefolket.Oppdagede søkemaskinspioner: CCBot/ https://commoncrawl.org/faq/