Aasmund Såmundsson Gjersund + Lovise Dorothea Berge

Born  ‎(5 born)‎
Hågen Norvald Aasmundsson Norgaard ‎(I6509)‎
Fødd 1805 28 29 Ulefoss, Holla, Nome, Telemark, Norge
Død 1884 ‏(Alder 79)‏ Tjønnstaul, Råmunddalen, Morgedal, Kviteseid, Telemark, Norge
Jakob Aasmundsson Norgaard ‎(I6510)‎
Fødd 7. oktober 1816 40 40 Dalen, Tokke, Telemark, Norge
Død 14. april 1855 ‏(Alder 38)‏ Dalen, Tokke, Telemark, Norge
Simon Laurent Aasmundsson Norgaard ‎(I6511)‎
Fødd 1820 43 44 Dalen, Tokke, Telemark, Norge
Christen Aasmundsson Norgaard ‎(I6512)‎
Fødd 1822 45 46 Berge, Morgedal, Kviteseid, Telemark, Norge
Død Ja
Anne Dorthea Aasmundsdotter Norgaard ‎(I6513)‎
Fødd 1814 37 38
Død 1835 ‏(Alder 21)‏

Foreldre: Besteforeldre
Aasmund Såmundsson Gjersund ‎(I6504)‎
Fødd 14. august 1776 28 21 Gjersund, Morgedal, Kviteseid, Telemark, Norge
Død 27. november 1864 ‏(Alder 88)‏ Dalen, Tokke, Telemark, Norge
Såmund Såmundsson Uppgarden ‎(I6449)‎
Fødd 1748 33 32 Kleiv, Morgedal, Kviteseid, Telemark, Norge
Død 1814 ‏(Alder 66)‏ Råmunddalen, Morgedal, Kviteseid, Telemark, Norge
F3749
Tone Torjusdotter Flekstveit de ‎(I8833)‎
Fødd 1755 23 23
Død 1836 ‏(Alder 81)‏ Råmunddalen, Morgedal, Kviteseid, Telemark, Norge

Lovise Dorothea Berge ‎(I19865)‎
Fødd 1776 Berge, Grimstad, Aust-Agder, Norge
Død 1859 ‏(Alder 83)‏ Dalen, Tokke, Telemark, Norge


Familie-opplysningar   (F3780)
Ekteskap

Note: Fleire born døde små ...

Kjelde
Kviteseid bygdesoge I - Ættesoge
Publikasjon: Eigi forlag, Kviteseid kommune, 1956
Kviteseid bygdesoge I - ÆttesogeKviteseid bygdesoge I - ÆttesogeNote: 700 sider
Vis detaljar Note: FYRIORD

Dei rekna helst ætti si attende til eit manns- eller kvinnenamn, dei gamle. Det kunne vera eit namn som hadde flutt med i tradisjonen ned etter tidene og som dei ofte lite eller ikkje visste om. Eller namn på nokon som hadde merkt seg ut, som det var noko med i ætt, rikdom, styrke, karstak eller klokskap. Det er velkjende ting. Dei gamle ville au gjerne vita kvar dei var komne frå, om dei var av godt folk eller ikkje. Rikdom talde mykje, klokskap og vit kom ikkje alltid fyrst. Rikdom låg i jord og gardar her i bygdene og ættenamnet feste seg til garden der mannen budde og samla rikdom. Denne trongen til rikdom var ikkje alltid til styrke for ætti dersom det skorta på vit og kultur. Det var nok mangt som ramla i røys av den grunn.

Når mannsling i ei gamal ætt skifte bustad, blei ætti knytt til det nye gardsnamnet i skrift og tale og slik hev skikken for det meste halde seg til nå. Dette laga mange vanskar når ein skulle kartleggja ei ætt som greina seg ned gjenom tvo- tri hundreår.

Ein annan vanske var ættenamni. Ei ætt med store greinir kom inn på fleire gardar, flutte eller kom på rek i husmannsplassar. Eg valde å gjeva ætti eit namn, helst eit gardsnamn. Men der upphavet kunne vera uvisst eller ikkje blei knytt til gardsnamn, har eg bruka namnet åt den fyrste kjende i ætti til ættenamn.

Ættine her er uppsette i listeform. Etter eg hadde sett på ymse system og ættbøker der systemi var bruka, var eg noko rådvill. Ei ættbok for folk som brukar riva og stoppenåli, øks og spade meir enn pennen, må ikkje ha mange tal og bokstavar i systemet. Ei ættbok burde ogso vera brukleg i folkeskulen som ei handbok i heimstadlære, der borni fekk noko greie på fedrane sine og gardar og plassar dei hadde butt på. Likeins makeskifte millom ættene.

Ættetavlur i listeform kunne førast so mangleis, men helst er desse måtane nytta:
Innrykningsmåten, ætti førd generasjonsvis, den tabellariske formi. ‏(Sjå Cato Krag Ronne: Ættegransking)‏. Den formi eg hev nytta, kan vel seiast vera ei blanding av desse tri forenkla.

Fyrste ættled: I. Faren. Borni, førde på ætt og løypenr. t. d. 1-5.
Andre ættledd: II. Eldste sonen hans, borni førde på ætt og løypenr. 6-12. Døttane bli førde ivi til ætti av ektemaken.
....

Var ektemaken innflutt og framand i heradet, er ætti etter han sera ut som eigi ætt.

Var det fleire søner i syskinlaget, var det tvo måtar å velja millom:
  a. Vassrett ‏(parallell)‏føring som i systemet med ætti førd generasjonsvis.
      Fyrst eldste sonen med ektemake og born, deretter nesteldste, tredje o.s.v. alle med same romertal og borni på løypenr.
  b. Loddrettføring. Denne er nytta der ætti er stor med mange l.nr.
      Eldste son bli sera ut med si ættgrein, den nesteldste, tredje, o.s.v.
      I store ætter er det lettare for folk å kjenne seg att og få ivisyn på denne måten.

Vis detaljar Note: Kommentar frå Bygdesogenemnda

Så langt hadde Torjus Loupedalen komi i eit kladdeutkast til fyriord.

Ættesoga slik som ho her vert gjevi ut, er fullt og heilt utarbeidd og skrivi av Torjus Loupedalen. Han fekk diverre ikkje tid til siste finpussen av manuskriptet sitt. Det vil difor truleg finnast ting serleg frå nyare tid, som han hadde komi til å retta om han hadde vori liv lage. For oss i Bygdesogenemnda var det rådlaust å leita etter mogelege småfeil. Det er i djup takksemd til Torjus Loupedalen for det store og dugande arbeid han har lagt ned for Bygdesoga at vi noe sender Ættesoga han skreiv, ut til bygdefolket.Oppdagede søkemaskinspioner: CCBot/ https://commoncrawl.org/faq/