Velkomen

.. til nettunet til Kviteseid historielag!Kommunehuset speglar seg i dei gamle vindua på biblioteket (Foto: Siri Johannesen)

Tunet har mange vindauge til fortid, med von om at det du ser
skal vere til nytte i notida og framtida. Å take vare på røynslene,
gode og mindre bra, gjer ein betre rusta til å take gode val for
ein sjølv og andre og dei som tek over!

Bli med i historielaget og form framtida …!

Bygdenamnet Kviteseid har fått ymse tolkingar millom dei lærde; men dei fleste meiner no namnet skriv seg frå den kvite, glitrande fjorden som ein støtt har for auga, (oldn. Hvitstir).

Årsmøte 2018

Full aktivitet i pausa med kaffi, loddsal og diskusjon av ymse slag

Tysdag 27. februar hadde historielaget årsmøte i Galleri Louis Moe i Vrådal.  Etter årsmøtesakene var det pause med kaffi, kaker og loddsal. Etter pausa blei det vist over 80 postkort frå Vrådal på skjerm. Resultatet av valet og årsmelding finn du under fana «Om laget». Dette året hadde laget 115 betalande medlemer. Medlemstalet har auka noko for kvart år. Er du ikkje medlem, så meld deg inn no.

Gamalt frå Kviteseid 2017 er her!

Her er dt tid for ein kaffikopp, litt jolekake og utlodding.

Tysdag 28. november blei årsskriftet til Kviteseid historielag lansert på Sundvang.
Meir enn 50 hadde møtt fram og fekk smakebitar av innhaldet. Kari Lønnestad fortalde om Maren Ramskeid og om historien rundt Draumkvedet. Ho song også smakebitar frå ulike delar av Draumkvedet. Det er i år 200 år sidan Maren blei fødd, og det er difor naturleg og minnast dette i årboka. Arne T. Aabø har skrive om Lars Målar, spelemannen som var fødd og vaks opp i Kviteseid. Seinare flytte han til Bø. Han er kjend som målar og spelemann og som underhaldar også på andre måtar. Torunn Raftevoll Rue spela slåtten Lars Målar saman med nokre slåttar til. Kvelden blei avslutta med loddsal, ein kaffikopp og litt jolekaker.

Båttur med «Fram»

På veg opp Roholtåi.


Onsdag 30. august hadde Kviteseid historielag invitert til båttur med «Fram» i Vrådal.
Nesten 60 var med på turen, og dei storkosa seg i det fine vêret denne kveldsbeita.
Det blei også tid til både diktopplesing og songinnslag.

Kyrkjegardsvandring i Fjågesund

Gunnhild Gravir fortel om familien sin.

På tross av store nedbørsmengder tidlegare på dagen var det bort i mot 15 som trassa været og møtte fram på kyrkjegarden i Fjågesund onsdag 7. juni.

Her fekk vi interessante forteljingar om folk som hadde hatt sitt liv og virke i Fjågesund. Gunnhild Gravir og Karin Maria Larsen fortalde om slekt og andre kjentfolk frå Fjågesund. Etter kyrkjegardsturen blei det ein tur inn i kyrkja. Her fekk vi ei innføring i korleis kyrkja blei bygd, og liv og virke i dei hundre åra etter.

Dei aller mest hardføre avslutta turen nede på bryggja med kaffi og kaffimat.